Ապրանքների զննման դեպքերի թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուր դեպքերի մեջ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՑ ԹՈՂՆՈՒՄ` ՆԵՐՔԻՆ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՎ
 ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԶՆՆՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԶՆՆՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԻ ՄԵՋ
2014թ. 1-ին եռամսյակ 6719 22.6%
2-րդ եռամսյակ 8502 24.0%
3-րդ եռամսյակ 7958 23.3%
4-րդ եռամսյակ 8351 22.9%
2015թ. 1-ին եռամսյակ 4239 22.4%
2-րդ եռամսյակ 6838 22.6%
3-րդ եռամսյակ 5435 22.3%
4-րդ եռամսյակ 5707 22.1%
2016թ. 1-ին եռամսյակ 4189 23.0%
2-րդ եռամսյակ 5006 22.3%
3-րդ եռամսյակ 5001 22.1%
4-րդ եռամսյակ 6200 24.4%
2017թ. 1-ին եռամսյակ 5800 28.8%